Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Any 2015

Sentencia del TS de fecha 23/04/2015.docx 06/10/2015
El Tribunal Suprem en la recent sentencia de data 23.04.15 dictada en unificació de doctrina (ponent el magistrat Jordi Agustí) estableix que es aplicable la Llei de Infraccions i Sancions de l'Ordre Social (LISOS) en els supòsits de pèrdua de la prestació de la renda activa de inserció (RAI) per incompliment de la obligació de comparèixer davant el SPEE, enlloc del Real Decret 1309/2006 de 24 de novembre.

STS de fecha 16/3/2015rtf 19/05/2015
El Tribunal Suprem resol en unificació de doctrina que el Fons de Garantia Salarial no pot dictar resolució denegatoria transcorreguts tres mesos, perque el silenci administratiu es possitiu i te plens efectes.

STS de fecha 20/4/2015doc 19/05/2015
Sobre despido colectivo en el Grupo Coca Cola.

Resumen de Miquel-Àngel Falgueradocx 12/05/2015
Recull de sentencies recents del Tribunal Suprem amb quadre.

Sentencia de fecha 23/3/2015doc 12/05/2015
Novedosa sentencia del Tribunal Suprem sobre responsabilitat de l'empresa successora en el recàrrec de prestacions per infracció de mesures de seguretat prèvies a la successió, que modifica doctrina.


Creació i disseny pàgina web: Tucan IT