Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Història

L’Associació Catalana de Iuslaboralistes va ser creada el dia 8 de maig de 1991 per un grup de professores i professors de dret del treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les 12 persones que van iniciar el projecte consten a l’acta de constitució:
Manuel Ramón Alarcón, Eulàlia Alfonso, Daniel Bartomeus, Andreu Bejarano, Abilio Calvo, Josep Fargas, María José Feijoo, José Miguel García de Enterría, Juan Granero, Miguel Ángel Sánchez Burriel, Rafael Senra i Ramon Vallbé.

L’objectiu principal que es va marcar l’associació en aquell moment va ser el de fer un seguiment de l’evolució del dret del treball i de la Seguretat Social a Catalunya, aquest objectiu ha marcat la història de l’Associació i avui segueix sent el referent per a l’ACI.

Però l’ACI va sorgir com una necessitat instrumental, per tal de dotar de personalitat jurídica el grup que ja existia des del 1987. En el curs 86/87, el professor Alarcón es va fer càrrec de la càtedra de Dret del Treball de la Universitat Autònoma i va decidir impulsar un grup de debat que va donar lloc a la organització de les Jornades Catalanes de dret Social que es van celebrar el desembre de 1988, l’experiència es va repetir el 1990 i des de leshores s’han convocat anualment, l’èxit de les jornades està en la gènesi de l’Associació.

L’any 1994, després de la celebració de les VI Jornades Catalanes de Dret Social, es va produir una crisi interna a l’ACI a conseqüència de la qual es va trencar el víncle que havia mantingut amb l’àrea de Dret del treball de la Universitat Autònoma i es va decidir obrir l’Associació a altres professionals del dret del treball i a altres Universitats Catalanes. A partir d’aquest moment entren a formar part de l’Associació molts altres iuslaboaralistes de tot Catalunya i s’inicia una relació fluïda amb totes les Universitats de Catalunya. El 1995 passa a ser president de l’Associació el Magistrat Jordi Agustí. El 1996 es van modificar els estatuts i en especial l’article 2 el qual defineix la orientació ideològica de l’Associació en fixar-se uns objectius “la cerca activa dels quals es considera inherent a la condició d’afiliats”, entre aquests objectius s’estableix el compromís en l’elaboració de les polítiques del Dret que tendeixin a la consecució de la igualtat material i a l’eliminació de les desigualtats econòmiques i socials.

L’any 1999, les desenes Jornades Catalanes de Dret Social es celebren al Fòrum Nord de Barcelona, per primer i únic cop sense el suport d’una concreta Universitat però a partir d’aquest moment s’inicia una fase d’estabilitat i es normalitzen les relacions amb totes les universitats. L’any 2002 es nomena president de l’Associació el Magistrat Daniel Bartomeus, que va ocupar el càrrec fins a l’any 2008. El va substituir el Magistrat Joan Agustí Maragall fins a l’any 2010, que va ser rellevat per  la Magistrada Lidia Castell Valldosera. Actualment la Presidenta es la Magistrada Mercè Saura i Súcar.


Creació i disseny pàgina web: Tucan IT