Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Presentació

L’ACI és una associació de professionals del dret del treball constituïda sense ánim de lucre i que te per finalitat la promoció de l’estudi del dret del treball i de les disciplines connexes.

Pren com a referència ideològica la clàusula d’Estat Social del preàmbul de la Constitució i en els seus estatuts consta el compromís en la defensa del benestar social, l’extensió dels drets socials individuals i col·lectius i el proposit de superació de les desigualtats econòmiques i socials.

Per a la consecució dels seus fins, l’ACI col·labora amb altres asociacions, amb les universitats catalanes i amb professionals relacionats amb el dret del treball. Convoca i participa regularment en debats, congressos, conferències i sessions d’estudi i ajuda a la publicació i difusió d’estudis sobre la materia. Anualment l’ACI organitza les Jornades Catalanes de Dret Social amb col·laboració amb les distintes universitats catalanes i convoca els premis Francesc Layret i Albert Fina destinats a premiar treballs de joves investigadors del dret social.


Creació i disseny pàgina web: Tucan IT