Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Diciembre 2020.

Autor: Carlos-Hugo Preciado Domènech

 

 

Jurisprudencia socialdocx 31/12/2020Resumen diciembre 2020Jornades

03/03/2020

 

XXXI JORNADES CATALANES DE DRET SOCIAL

“1980-2020: Quaranta anys de l’Estatut dels Treballadors”

Dates/fechas: 26 i 27 de març 2020.

Lloc/Lugar:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Termini de presentació de comunicacions/plazo de presentación de comunicaciones: 20/03/2020.

Direcció correu electrònic per enviar les comunicacions/dirección correo electrónico para enviar las comunicaciones: jorn.cat@upf.edu.

Telèfon de informació/ teléfono de información:  647 774 959.

[Download not found]

triptic_dret_social_2020

 

 

 

(més…)La ACI ha firmado como asociación el manifiesto contra la cadena perpetua que se adjunta.

manifiestodocx 08/02/2018
Creació i disseny pàgina web: Tucan IT