Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

XXXIII JORNADES CATALANES DE DRET SOCIAL 2023

“(Protecció) Igualtat i no discriminació en les relacions de treball”

Dates/fechas: 28 i 29 de setembre de 2023.

Lloc/Lugar:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Termini de presentació de comunicacions/plazo de presentación de comunicaciones: 21/09/2022.

Direcció correu electrònic per enviar les comunicacions/dirección correo electrónico para enviar las comunicaciones: jorn.cat@iuslabor.org

Descarrega’t el Tríptic XXXIII Jornades Dret Social amb tota la informació!

CUOTAS / QUOTES: 

 • Cuota ordinaria / Quota ordinària: 150 euros
  Dicha cuota faculta al que se haya inscrito a que pueda traspasar la tarjeta de acceso a otra persona de su despacho, asesoría u organismo al que pertenezca
 • Personal docente e investigador/Personal docent i investigador: 120 euros
 • Socios al corriente de pago / Socis al corrent de pagament: 100 euros
 • Cuota ponencias jueves mañana / Quota ponències dijous matí: 60 euros
 • Cuota ponencias jueves tarde / Quota ponències dijous tarda: 40 euros
 • Cuota ponencias viernes mañana/Quota ponències divendres matí: 60 euros
 • Cuota colectiva para tres o más personas dentro de la misma organización (precio por persona de todas las sesiones/ Quota col·lectiva per a tres o més persones dins de la mateixa organització (preu per persona de totes les
  sessions): 100 euros
 • Exentos/ Exempts: Comunicaciones/Comunicacions

Transferencia bancària a ACI/ Transferència bancària a l’ACI:
BBVA: ES50-0182-4618-1502-0011-2515 CIF G 59731893
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la hoja de inscripción junto con el justificante de pago y la acreditación como personal docente e investigador, si es necesario./ Per formalitzar la inscripció és necessari remetre el full d’inscripció juntament amb el justificant de pagament i l’acreditació com a personal docent i investigador, si és necessari. Enviar ajorn.cat@iuslabor.org 

 

 

(més…)Noviembre 2021

resumenpdf 01/12/2021Noviembre 2021.

revistapdf 01/12/2021
Creació i disseny pàgina web: Tucan IT