Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Jornades

18/01/2018

 

XXX JORNADES CATALANES DE DRET SOCIAL

“Treball, Protecció, Dona i Igualtat”

Dates/fechas: 9 i 10 de maig 2019.

Lloc/Lugar:  Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Termini de presentació de comunicacions/plazo de presentación de comunicaciones: 2/05/2019 programapdf 10/04/2019

.

Direcció correu electrònic per enviar les comunicacions/dirección correo electrónico para enviar las comunicaciones: jorn.cat@upf.edu.

Telèfon de informació/ teléfono de información:  647 774 959.

[Download not found]

 

 

 

(més…)La ACI ha firmado como asociación el manifiesto contra la cadena perpetua que se adjunta.

manifiestodocx 08/02/2018Davant els greus fets de l’1 d’octubre a Catalunya, expressem la nostra repulsa i indignació per l’ús de la força de forma indiscriminada i totalment desproporcionada i innecessària, que efectuaren les forces d’ordre públic estatal contra ciutadans i ciutadanes que es limitaven a exercir de forma pacífica els seus drets fonamentals i llibertats públiques recollits a la Constitució Espanyola.

 

Ante los graves sucesos del 1 de octubre en Cataluña expresamos nuestra repulsa e indignación por el uso de la fuerza de forma indiscriminada y totalmente desproporcionada e innecesaria, que efectuaron las fuerzas de orden público contra ciudadanos y ciudadanas que se limitaban a ejercer de forma pacífica sus derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución Española.
Creació i disseny pàgina web: Tucan IT