Associació Catalana de Iuslaboralistes
Header

Modificación de la LRJS.

06/10/2015 | Imprimir Imprimir

Al BOE de 2 d’octubre 2015 s’ha publicat la “Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

La Disposició Final 3ª de la Llei esmentada modifica diversos articles de la Llei 36/11 de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social:

Articles modificats: 46, 69, 70, 72, 73, 85, 103, 117. 


Creació i disseny pàgina web: Tucan IT